De Backer Koen

Duivenmelker op de grote fond uit HoevenenStammoeder en nakomelingen


"Het Moederke" (Stephen en Tom Devriesere)

In 2010 kwam ik in contact met deze twee broers. Aangezien ik in het najaar van 2010 zou verhuizen naar mijn huidige locatie kweekte ik geen jonge duiven meer voor mezelf. Onderling kwamen we overeen dat ik hen een 20-tal jongen zou kweken in 2010 om hen nieuw bloed te bezorgen en in 2011 zouden zij mij een gelijkaardig aantal jongen bezorgen om terug in gang te zetten op de nieuwe locatie.
"Het Moederke" is een van de duiven die ik in 2011 van de broers kreeg en zij was steeds bij mijn eerste 2 jongen thuis. Als jaarse vloog ze 1:10 uit Agen en werd ze gestopt. Als 2-jaarse liep het minder vlot maar kwam de ontdekking van 402-12 (volgende duif beschreven) en werd ze van het vlieghok naar de kweek geplaatst in 2014 en heeft toch reeds enkele referentiesOndertussen is ze moeder van:

Ze stamt langs vaderskant af uit een koppeling van Janssens x Gebr Hagens. Aan moederszijde komt ze uit een kleindochter van "De Mika" van Wilfried Stiel.
Aangezien "Het Moederke" van 2011 is en ik toch zeker vertrouwen heb in deze lijn werd ze in 2016 na de prachtprestatie van "De Carcassonne" op hem gekoppeld om inteelt te doen. Hiervan werd een prachtige duivin gekweekt, maar helaas tot op heden (november 2017) heeft ze nog geen eitje gelegd in 2018 krijgt ze nog een kans maar ik vrees hiervoor.

Verder werd er nog een inteeltzoon behouden die eveneens op de kweek zit "Inteelt 336". Deze komt later nog aan bod.

In 2017 heb ik de beslissing genomen om naar de toekomst toe niet meer met duivinnen te spelen en werden er 3 jonge duivinnen behouden uit haar gekoppeld aan kleinzoon "Olympic Miss Gijsje" van Arjan Beens. Eveneens een koppel zomerjongen werden van haar behouden gekoppeld aan "Golden Frank" een rechtstreekse zoon van "Golden Future" van Frank Zwiers welke hij kocht op de totale verkoop van Arjan Beens.

Hieronder volgt een overzicht van de kinderen van "Het Moederke" welke eveneens op de kweek zitten.

"De Carcassonne" (eigen kweek)


Naast het kweken van de 1e nationaal Barcelona misschien wel het 2e hoogtepunt uit mijn duiven carriere. Hij heeft zijn naam te danken aan zijn laatste vlucht uit Narbonne/Carcassonne. Hij arriveerde als een speer om 08u50m op de dag na lossing. Goed voor 6e nationaal en 10e internationaal. Hij is een bijzondere doffer, een duif waar ik reeds veel plezier aan heb gehad. Als jaarling 2x 1:20 vliegen op Poiters en Libourne. Als 2-jaarse 3 op 3 vliegen op Limoges-Cahors-Brive en als 3-jaarse zat ik in de put. Van zijn 4e vlucht van het jaar St-Vincent bleef hij weg. Ruim een maand later zat hij echter terug op de klep.
Ik vreesde dat hij misschien gekraakt was maar na 3dagen zat hij terug rond en daarom gaf ik hem in 2016 een nieuwe kans, met de gekende prestatie als gevolg.
Het is een eigen product. De moeder is reeds hierboven beschreven als "Het Moederke", de vader is een zuivere Jos Van Olmen doffer, namelijk uit een volle broer van "Supercrack 403" x 593-06, de halfzus 1e nat Montauban. Beide worden uitvoerig besproken bij de kweekduiven die ik hebvan Jos Van Olmen.

"Nestbroer 402" (eigen kweek)


Deze doffer werd in 2015 toegevoegd aan het kweekhok. Een liefhebber uit de buurt kocht in de winter van 2011 mijn bon die ik schonk in de vereniging. Hij mocht uit men beste jonge duif van 2011 een jong meenemen en nog een 2e jong te kiezen.
Hij nam dus uit "Het Moederke" een jong mee namelijk de 403.
De man stopte met duiven in 2015 en hij had het duifje nog zitten.
Aangezien de "De Carcassonne" bij mij reeds mooie dingen had laten zien heb ik het duifje teruggehaald en op de kweek gezet. In 2015 kweekte ik er een duivinnetje uit dat als jarige reeds 8e provinciaal Libourne op haar palmares zette. Dus afwachten wat de toekomst zal brengen.

"Inteelt 336"


Zoals reeds aangegeven bij "Het Moederke" werd er in 2016 inteelt gedaan. "Inteelt 336" is hiervan het resultaat. "De Carcassonne" gekoppeld aan zijn eigen moeder. Voor 2018 heb ik me voorgenomen ook in de zomer dit nog eens te doen om een mooi inteeltproduct te bekomen voor later.

"Het Vaal 47" - "Red Beauty" - "Blauwe Parel"

Drie duivinnen, drie volle zussen prachtig in de hand.
Moeder is uiteraard "Het Moederke" en de vader is "Franske"

"Franske" is kleinzoon van Olympic Miss Gijsje van Arjan Beens.

De lijn van "Olympic Miss Gijsje" was bij Arjan Beens van goudwaarde ze werd ondermeer Olympiade duif in 2013. "Mr Bergerac" en "Rika" zijn niet voor niets een van de stamkoppels van Arjan geweest.

De prestaties die Miss Gijsje bij elkaar vliegt vind je hieronder:
"Blokje 03" - "Little Future" - "Krasje 07"

3 late zomerjongen 2017 bewust gekweekt om later in te brengen op het kweekhok.
3 kinderen van "Het Moederke", deze keer in combinatie met "Golden Frank"

"Golden Frank" staat uitgebreid voorgesteld bij de overige kweekduiven.
Hij komt uit "Frankenstein" x "Golden Future"

Nakomelingen van "Golden Future" vliegen oa: